Techniky

Techniky liposukce

Těžko se v dnešní době laik rozhoduje pro některý z typů liposukce, neboť nabízených metod je přehršel, některé jsou efektní, jiné naopak s minimálním efektem.

Dělení na vlhké a suché metody dnes začíná postrádat smysl, neboť suchá technika se dnes prakticky opouští pro svoji invazivitu (tj. stupeň poškození) a je nahrazována technikami vlhkými, při kterých napouštíme podkoží více či méně roztokem. V tom tkví obrovský přínos pro dnešní liposukční techniky.

Další dělení, které lze dnes nabídnout je dělení na invazívní a neinvazivní techniku provedení (tj spojené se zásahem kanyly do podkoží či bez vstupu kanyly do podkoží).

Suchá technika

Znamená provedení zákroku bez napouštění roztoku do podkoží., tzn., že kanyly používané k takovému zákroku musí mít větší průměr. Dochází k výraznějšímu poškození podkožní tkáně, závěsného aparátu kůže a vzniku nerovností. Zákrok je provázen větší krevní ztrátou, vyžaduje celkovou anestezii a tudíž hospitalizaci. S takovýmto zákrokem je pochopitelně spjato i delší nošení kompresního prádla, např. i 2-3 měsíce za účelem zhojení odloučené tkáně. Tato metoda je v posledních letech opouštěna a považována za zastaralou.

Vlhké techniky

Wet technika (prostá vlhká technika)

Množství vstřikované tekutiny je v tomto případě menší než předpokládaný objem odsátého tuku.

Super – wet technika

Množství injikované tekutiny je u této techniky zhruba stejné jako předpokládaný objem odsátého tuku. Tento způsob je podobný tumescentní technice, ale lokální anestetikum v roztoku obvykle obsaženo chybí anebo, je přítomné jen v malém množství.

Prostá vlhká technika znamená napuštění podkoží fyziologickým roztokem ve větším či menším množství,   znamená to tedy, že tkáň je připravená k odsátí jakoukoliv kanylou, ovšem za přítomnosti  celkové anestezie.

Tato metoda postrádá jeden z nejdůležitějších aspektů a tou je lipofilní účinnost místního anestetika!!! (rozpouštěcí schopnost lokálního anestetika)

Tumescentní metoda

Tumescentní liposukce je metoda založená na infilitraci (napuštění) tkáně tumescentním roztokem, který se vpravuje do podkoží pomocí jehly spojené infusním setem s infiltrační pumpou. Složení tohoto roztoku je popsáno níže v odkazu Instrumentárium a základní vybavení pro tumescentní liposukci. (fyziologický roztok NaCl, lokální anestetikum – prilocain či lidocain, adrenaliin

roztok:

kompletně znecitliví danou zakreslenou oblast, takže se v ní dá volně pohybovat tenkými kanylkami, aniž by to klient vnímal bolestivě. Anestetikum obsažené v infilitračním roztoku, pokud je ze správné skupiny lokálních anestetik, má tzv. lipofilní efekt – tj. způsobuje bez jakýchkoliv vedlejších účinků povrchovou destrukci tukových buněk, které lze pak celkem volně nasát do tenkých 2ml kanyl.

Tumescentním roztokem si lékař vytvoří tzv. pracovní prostředí v požadované oblasti, tj.mechanicky rozepne tumescentio – zduření) podkožní tkáň, takže tkáň je přechodně oteklá a připravená k zákroku, nicméně skýtá možnosti k použití tenkých oblých kanyl,   Při této metodě odpadá riziko plynoucí z celkové anestezie a riziko invazivnějšího (brutálnějšího) přístupu při klasické liposukci bez infilitrace tumescentním roztokem.

 

Vibrační liposukce – PAL (power-assisted liposuction)

Vibrační liposukce není nic jiného nežli odsátí předem připravené – napuštěné tkáně vibrační kanylou:

Může být provedena v celkové i lokální anestezii, záleží na tom, zda je v tkáni přítomné lokální anestetikum či ne. Kanyla jemně vibruje rychlými pohyby v rozsahu 0,5 – 1 mm dopředu a dozadu, je napojena na speciální přístroj, jenž vytváří potřebnou energii.

Šetrněji proniká tukovou tkání s vyšším obsahem vaziva – např. na hýždích či zádech. V závěru zákroku pomáhá vyhladit finální nedostatky odsáté plochy a okrajové partie tak, aby přechod odsáté a neodsáté plochy byl rovnoměrný a hladký. Vibrační liposukce se používá například při opakovaném zásahu do tkáně. Většina pracovišť používá moderní přístroj Vacuson LP 60, jehož součástí vibrační kanyla je. V současné době se považuje za nejmodernější a podle většiny odborníků i nejefektivnější a nejšetrnější kombinace tumescentní liposukce s použitím vibrační kanyly.

Ultrazvuková liposukce

Ultrazvukovou liposukci pro přehled budoucím pacientům je třeba rozdělit na dva typy provedení:

invazivní (ultrazvukem asistovaná liposukce, UAL)

neinvazivní (představované většinou názvem přístroje, kterým jsou realizovány-Ultracontour, Ultrashape aj.

 

Invazivní ultrazvukem asistovaná liposukce se využívá k odsávání také speciální kanylu, která produkuje ultrazvukovou energii. Tato energie působí na stěny tukových buněk a tuk zkapalní. Ultrazvuková liposukce se obvykle používá u zvazivovatělých ploch těla, například horní poloviny zad apd.

Neinvazivní liposukce je odstranění tuku, kdy ultrazvuková energie působí na tukovou tkáň bez porušení kožního krytu. Tukové buňky jsou rozrušeny a přirozeným metabolismem jsou vyloučeny z organizmu. Přístroje využívající t uto moderní technologii liposukce jsou např. Ultracontour a Ultrashape. Název neinvazivní liposukcenebo E-UAL – external ultrasonic- assisted liposuction může být trochu zavádějící, protože se nejedná o liposukci v pravém slova smyslu. Nedochází k odsávání tuku (lipo-tuk, suction-odsávání)

Laserová liposukce 

Je metoda, která je jinak odborně nazývána jako laserová lipolýza, používá kanylu, která má v sobě laserový paprsek. Pohybem kanyly tam a zpět energie laserového paprsku působí přímo na tukovou buňku, rozloží ji a umožní její odplavení. Laserový paprsek působí také na podkoží, kde stahuje kolagenová vlákna. Zkapalněná tuková tkáň se u malých lokalit většinou neodsává. Cestou přirozeného metabolismu dojde k postupnému vstřebání. U větších oblastí je nutné laserově rozpuštěnou tukovou tkáň šetrně odsát. Podle typu použitého laseru jsou známé liposukce – SmartLipo, CoolLipo.

Některá pracoviště využívají k odsátí vibrační kanylu s odsávacím přístrojem, tedy kombinaci laserové a vibrační liposukce.

Naše pracoviště v současné době nabízí provedení  tumescentní liposukce a vibrační tumescentní liposukce.

Již 5 let se specializujeme především na tumescentní liposukce a tuto metodu jsme preferovali již v době, kdy ještě mnohá vyhlášená pracoviště prováděla zákroky v celkové anestezii bez napouštění roztoky.

 

Proč i po 5-ti letech zůstáváme věrni tumescentní liposukci?

  • je jednoznačně nejméně riziková po všech stránkách
  • odpadají rizika , která sebou nese celková anestezie
  • odpadá riziko nerovností, které nesla metoda suchá
  • odpadá riziko popálenin podkoží a kůže při laserové a ultrazvukové liposukci

Je efektní na rozdíl od Ultracontouru či Ultrashapu, které mají prokázaný průnik pouze do hloubky 7mm a efekt dle zkušeností našich klientek nepřináší.

Je cenově nejpřijatelnější, tedy všeobecně oproti laserové a ultrazvukové liposukci o 10 -15000 Kč levnější s naprosto srovnatelným efektem.