Schéma kůže

Anatomické schéma kůže a podkoží

Na obrázku je schéma dvou důležitých lokalit :

 

– hlouběji uložené oblasti – svalová povázka (fascie) a  vrstva svalů jsou oblastí, do které se při liposukci nezasahuje.

Kůže je tvořena dvěma strukturami: epidermis a dermis. Pod těmito relativně tenkými vrstvami je uložena různě vysoká podkožní tuková tkáň. Ta je tvořena shluky tukových buněk uloženými ve vazivové trámčině. „Vazivová matrix“ obsahuje cévy a nervy a je pro liposukci velmi důležitá, neboť po odsátí tukových depozit pomáhá udržovat kůži v původní pozici při hojivém procesu po zákroku.

Jinak řečeno: nešetrně provedená liposukce nebo nevhodně zvolená liposukční technika může natolik poškodit závěsný aparát kůže, že výsledkem zákroku je pak pokles, sesuv kůže budící dojem nerovnosti či těžké celulitidy.

Proto se domnívám, že provádění liposukcí, jakožto i jiných zákroků estetické chirurgie patří dnes na specializovaná pracoviště – liposukční kliniky, kliniky plastické a estetické chirurgie. Odborná pochybení při těchto zákrocích jsou mnohdy již velmi špatně korigovatelná.