Průběh

Průběh  tumescetní liposukce na naší klinice

Na naší liposukční klinice provádíme výhradně infilitrační metodu. Domníváme se, že je to metoda z globálního pohledu nejbezpečnější a stran  techniky provedení zatížená nejmenším  procentem  po zákrokových korektur.

 

Předzákroková příprava spočívá v získání anamnestických údajů týkajících se poruchy krevní srážlivosti či jiných krevních chorob např. anémie nebo leukémie. Další důležité údaje jsou alergické projevy v předchozí době, užívané léky při hypertenzi či  ischemické chorobě srdeční  a  přítomnost diabetu. Údaje získáme při konzultaci s pac. a individuálně dle stavu požadujeme  odběry krve. Klienti, kteří po předešlé bezplatné konzultaci přijíždějí k zákroku, jsou plně informováni o průběhu zákroku a po zákrokovém stavu.

Na míru ušité kompresní prádlo je pro ně již připravené. Po bezprostřední přípravě klienta po příchodu na naše pracoviště – toaletě a hygieně, pořizujeme fotodokumentaci  pro případné srovnání pozákrokového stavu.

Následuje zakreslení oblasti určené k liposukci a je jen na zkušenosti chirurga, jakým způsobem si danou oblast označí tak, aby se v průběhu celého zákroku bezpečně orientoval. Klient se následně převleče do operačního prádla a pohodlně se uloží na zákrokový stůl či lehátko. Desinfikujeme operační pole, použitá desinficiencia volíme s ohledem na snášenlivost  pacienta.

Napouštění (fázi infilitrace) zahajujeme dvěma vpichy drobnou injekční jehličkou, pomocí které znecitlivíme místo pro vstup 1mm silné infilitrační jehly. Napouštění zakreslené oblasti trvá    přibližně  hodinu. Může probíhat i frakcionovaně  dle pocitu tlaku v podkoží pacienta, se kterým průběžně hovoříme a konzultujeme danou situaci. Po infilitraci tkáně se vyplatí  15-20 minutová přestávka, během níž klient může odejít na WC či v klidu poležet a číst.

Během této krátké přestávky anestetikum rovnoměrně pronikne do tkáně, zduřelá tkáň postupně měkne a před zahájením odsávání tkáň působí při pohmatu přibližně jako bychom sahali na pytlík s tekutinou (neocenitelný lipofilní efekt lokálního anestetika).

Před zahájením vlastní liposukce provedeme opakovaně desinfekci operačního pole a celý další průběh již probíhá za sterilních kautel.

Drobné kožní vpichy, obvykle v počtu 2 – ranky nejvíce 3mm dlouhé volíme tak, aby odsávaná partie byla dobře přístupná. Liposukční kanylou se v podkoží pohybujeme  od spodiny k povrchu tak, abychom nepoškodili ani svalovou fascii na spodině ani vlastní kožní kryt na povrchu. Pohyby  kanylou musí být rovnoměrné a šetrné, musí být správně zvolený průměr kanyl především v okrajích  odsávané plochy. Práce s kanylou musí být precizní, neboť na ní je závislý celý definitivní efekt zákroku. Teoretické znalosti techniky liposukce jsou základní podmínkou, ale dobré výsledky po zhojení pramení především ze zkušeností estetického chirurga.

Vlastní odsátí trvá individuálně dlouho v průměru však 40min. Drobné kožní incize dnes již nešijeme, jejich okraje sbližujeme steri-stripem, který je polopropustný a umožňuje vytékání tumescentního roztoku spolu s tkáňovým detritem  obvykle po dobu 8-10 hodin po zákroku. Kožní incize kryjeme sterilním čtvercem a klienta ještě vleže oblékáme do připraveného kompresního prádla. Přes kompresní prádlo klienta v odsáté oblasti kryjeme sacími podložkami na cestu domů. Tyto podložky dle prosáknutí si již klient sám individuálně doma vyměňuje, dokud roztok vytéká.

Kompresní prádlo nedoporučujeme svlékat po dobu prvních 24 hodin od zákroku. Je to z důvodu prevence hematomu v odsátém podkoží po odeznění mechanického tlaku tumescentním roztokem a  vymizení účinku adrenalinu. Eventuální následné hematomy v kůži jsou plošné a povrchové a nikdy nejsou příčinou komplikovaného hojení. Vstřebou se naprosto stejně jako jiná modřina kdekoliv na těle. Ale i výskyt kožních hematomů je velmi individuální a závislý na dispozici každého jedince. Po 24hodinách od zákroku klient svléká prádlo a může se jít osprchovat, poté již pravidelně každý den 1-2x může prádlo na toaletu svléknout a po vyprání a usušení opět přibližně do hodiny obléknout. Kompresní prádlo doporučujeme nosit nepřetržitě tedy i v noci po dobu 14 dnů. U starších klientů po domluvě i 3 týdny.