Instrumentárium

Instrumentárium a základní vybavení pro tumescentní liposukci:

  • tumescentní roztok
  • infiltrační pumpa
  • odsávací zařízení
  • liposukční kanyly
  • sběrné nádoby
  • hadicový systém

Laserová liposukce – přístroj SlimLipo

slimlipo_device

Infiltrační pumpa

je mechanismus určený k napouštění – infiltraci předem určené a zakreslené oblasti tumescentním roztokem, který obsahuje fyziologický roztok chloridu sodného, lokální anestetikum a adrenalin (  vazoaktivní látku). Příměs adrenalinu v tunescentním roztoku způsobuje vazokonstrikci – přechodné zúžení drobných cév  v kůži a podkoží a zabraňuje tak krvácení během zákroku. Nejčastěji používané anestetikum je prilocain či lidocain. Jsou to nejpurifikovanější (nejčistší) kvalitní lokální anestetika, jejichž množství použité při liposukci je přesně spočteno na váhu pacienta.

Odsávačka

odsavackaje zařízení vyvíjející podtlak v hadicovém systému napojeném na liposukční kanyly. Moderní přístroje, mezi něž patří i zde prezentovaný Vacuson LP 60, mají infilitrační a odsávací systém  zabudováný v jednom mobilním přístroji. Naše liposukční klinika takový přístroj vlastní.  K základnímu instrumentáriu Vacusonu patří i vibrační sonda.

 

Liposukční kanyly

Na obrázku č.1 jsou kanyly používané pro tumescentní liposukci různých průměrů – od 2 do 4mm. Tyto kanyly jsou na konci zaoblené a proto velmi šetrné vůči podkoží, což se projeví v konečném efektu zákroku a délce nošení kompresního prádla. Kanyly tvaru tupého dlátka (v dolní třetině obrázku) se spirálou ve svém průběhu, jsou určeny pro speciální partie a situace a  dle mého názoru patří do rukou pouze zkušeného lékaře a odborníka.

 

Na obrázku č.2 je vibrační kanyla. Je to novinka v liposukčním instrumentáriu používaná v posledních letech. Kanyla při práci jemně  vibruje dopředu a dozadu v rozsahu 0,5 až 1mm. Pomáhá tak mechanicky rozrušovat shluky tukových buněk</a> a současně v závěru zákroku vyhlazuje konečné nedostatky odsáté plochy a okrajové partie tak, aby přechod odsáté a intaktní plochy byl hladký a rovnoměrný.

Na obrázku č.3 jsou kanyly používané při liposukci v celkové anestezii. Musí být podstatně silnější, neboť zde chybí pracovní prostředí (tumescentní roztok) a tudíž odsátí tukových depozit je za cenu větší invaze a zásahu do podkoží.

kanyla1kanyla2kanyla3

Nedílnou součástí liposuktoru jsou sběrné láhve na odsávaný tuk. Nádoby jsou průhledné, takže lékař může průběžně kontrolovat množství odsátého tuku a tumescentního roztoku. Průhlednost láhví je zejména důležitá pro kontrolu množství odsátého tuku při párových partií. Množství odsátého tumescentního roztoku je méně podstatné, neboť se postupně vstřebává a je vyloučen z organismu  cestou filtrace ledvinami. V láhvi s odsátým obsahem lze velmi přesně diferencovat lehčí tuk od tumescentní tekutiny, které se od sebe separují.